Työsuojeluvastuut ja Velvoitteet - Turvallinen Työpaikka

Kohderyhmä: työsuojelupäälliköt, työsuojeluvaltuutetut, varavaltuutetut, työsuojeluasiamiehet, henkilöstöasioista vastaavat, esimiesasemassa olevat, työterveyshuollon edustajat, henkilöstön edustajat

Työsuojeluvastuut ja Velvoitteet - Turvallinen Työpaikka

Koulutuspäivä työsuojelun perusteista sekä vastuun jakautumisesta

Koulutuspäivä klo 9.00-16.00

Koulutuspäivän aiheet: