Työsuojeluvastuut ja Velvoitteet - Turvallinen Työpaikka

Kohderyhmä: työsuojelupäälliköt, työsuojeluvaltuutetut, varavaltuutetut, työsuojeluasiamiehet, henkilöstöasioista vastaavat, esimiesasemassa olevat, työterveyshuollon edustajat, henkilöstön edustajat

Työsuojeluvastuut ja Velvoitteet - Turvallinen Työpaikka

Koulutuspäivä työsuojelun perusteista sekä vastuun jakautumisesta

Koulutuspäivä klo 9.00-16.00

Koulutuspäivän aiheet:

Työsuojelun perusteet sekä vastuun jakautuminen

Työsuojeluvastuuhenkilöt ja tehtävät, työnantajan ja työntekijän velvollisuudet

Työsuojelutarkastukset, -suunnitelmat ja -selvitykset

Turvallisuusriskien kartoitus työympäristössä

Työpaikan turvallisuussuunnittelu

Työpaikan turvallisuusvälineistö ja rakenteellinen turvallisuus

Toimintamallit työpaikan onnettomuus- ja vaaratilanteissa

Osallistumismaksu on 279 € +alv./päivä, joka sisältää luennot, koulutusmateriaalin sekä päivän tarjoilut.
Koulutuksesta saa todistuksen.
Lisätiedot: 0400 616282, 050 3620 126, 040 7080 409