Työpaikkakiusaaminen - Häirintä - Epäasiallinen Kohtelu

Kohderyhmä: työsuojelupäälliköt, työsuojeluvaltuutetut, varavaltuutetut, työsuojeluasiamiehet, henkilöstöasioista vastaavat, esimiesasemassa olevat, työterveyshuollon edustajat, henkilöstön edustajat

Työpaikkakiusaaminen - Häirintä - Epäasiallinen Kohtelu

Koulutuspäivä henkisestä työsuojelusta

Koulutuspäivän aiheet: