Työpaikkakiusaaminen - Häirintä - Epäasiallinen Kohtelu

Kohderyhmä: työsuojelupäälliköt, työsuojeluvaltuutetut, varavaltuutetut, työsuojeluasiamiehet, henkilöstöasioista vastaavat, esimiesasemassa olevat, työterveyshuollon edustajat, henkilöstön edustajat

Työpaikkakiusaaminen - Häirintä - Epäasiallinen Kohtelu

Koulutuspäivä henkisestä työsuojelusta

Koulutuspäivän aiheet:

Työpaikalla tapahtuvan häirinnän osa-alueet ja lainsäädäntö

Häirinnän, kiusaamisen ja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisy

Vastuuhenkilöiden tehtävät häirintätilanteissa

Työntekijöiden väliset ristiriitatilanteet ja niiden sovittelu

Uhkatilanteet ja niiden ennaltaehkäisy sekä koulutusvelvoite

Traumaattisten tilanteiden jälkihoito, Defusing- ja Debriefing-toiminta


Osallistumismaksu on 279 € +alv./päivä, joka sisältää luennot, koulutusmateriaalin sekä päivän tarjoilut.Koulutuksesta saa todistuksen.Lisätiedot: 0400 616282, 050 3620 126, 040 7080 409